Za prawie 8 milionów złotych stworzony został nowy park na styku dzielnic Bogucice i Dąbrówka Mała, który pomimo pewnych niedoskonałości, jest już dostępny dla lokalnej społeczności. Wizytowaliśmy miejsce i oceniliśmy stan tej inwestycji, zauważając kilka aspektów do poprawienia.

Na przecięciu ulic Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej przez długi czas dominował niezorganizowany teren zieleni, charakteryzujący się mocno zarośniętym stawem. Okoliczni mieszkańcy od wielu lat apelowali o jego rewitalizację. Ostateczna decyzja w sprawie stworzenia w tym miejscu parku zapadła, z założeniem maksymalnego zachowania istniejącej roślinności i harmonijnego wprowadzenia do niej nowych elementów, takich jak pomosty, place zabaw, miejsca na grilla czy strefy do ćwiczeń.

Park prezentuje się zgodnie z oczekiwaniami – nieco dziki, ale przyjazny dla mieszkańców. Mimo że wizualizacje sugerowały inny obraz, to główny staw parku jest gęsto zarośnięty sitowiem. Dodatkowo, staw boryka się z problemem wysychania. Właśnie dlatego projektanci wprowadzili pomysł sztucznego zasilania go wodą deszczową.