W dniu dzisiejszym (20.06), w gmachu Ratusza w Siemianowicach Śląskich, miał miejsce piąty zjazd Rady Miasta, na którym głównym punktem obrad była sesja absolutoryjna. Po wprowadzonych modyfikacjach i uzupełnieniu agendy spotkania, jak również po akceptacji protokołów z poprzednich zgromadzeń, prezydent miasta Rafał Piech omówił wydarzenia z okresu pomiędzy sesjami.

W jego wystąpieniu znalazła się informacja o zawarciu porozumienia notarialnego z firmą Eurosnack. W wyniku tego porozumienia, firma ta planuje zbudować swoją nową placówkę produkcyjną na terenie Siemianowic Śląskich. Prezydent wspomniał także o trwających pracach remontowych na ulicy Dąbrowskiego oraz o zakończonych już remontach m.in. ulicy Parkowej, chodników przy ulicach Reymonta i Marii Curie-Skłodowskiej oraz obszaru pomiędzy ulicami ZHP i Teatralną. Dodatkowo, Rafał Piech ogłosił plany uruchomienia kolejnych stacji Metroroweru od sierpnia tego roku (łączna liczba stacji rowerowych w mieście wyniesie 28), a od 22 czerwca mieszkańcy będą mogli korzystać z miejskiego basenu na Pszczelniku.

Po zakończeniu sprawozdania, prezydent Piech przedstawił „Raport o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2023”. Dokument ten zawiera szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania miasta w ciągu ostatniego roku, pokazując działalność samorządu oraz postępy w rozwoju Gminy. Raport ten stał się tematem do dyskusji między radnymi i obywatelami miasta. Po zakończeniu debaty, członkowie Rady Miasta nie opowiedzieli się za przyznaniem wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Piechowi.