W Szkole Podstawowej numer 6 w Siemianowicach Śląskich, 17 czerwca, poniedziałek, odbyło się spotkanie społeczne. Zostało zorganizowane przez Komendanta Miejskiego i poświęcone było tematowi bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców miasta.

Istotnym elementem debaty były aplikacje mobilne dla seniorów, w tym „Moja Komenda”, które mają usprawnić komunikację z służbami porządku publicznego i przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa tej grupy wiekowej. Szczególnie zwracano uwagę na te aspekty.

Kluczowym momentem spotkania była prelekcja dr Michała Guzka, który szczegółowo przybliżył problem przemocy ekonomicznej, psychicznej oraz fizycznej, z jakimi seniorzy mogą się spotkać. Przedstawił różne rodzaje manipulacji, jakie mogą dotknąć osoby starsze i zaproponował metody radzenia sobie z nimi. Guzek kładł nacisk na edukację i podniesienie świadomości jako klucz do walki z aktami przemocy skierowanymi wobec seniorów.

Debata była także doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością lokalnych stróżów prawa, czyli dzielnicowych. W ramach dyskusji mieszkańcy sugerowali, aby spółdzielnie mieszkaniowe umieszczały informacje o aktualnym dzielnicowym wraz z danymi kontaktowymi, co mogłoby przeciwdziałać oszustwom „na policjanta”, które polegają na nieznajomości swoich lokalnych przedstawicieli służb mundurowych.