W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, od września 2023 roku, tradycyjne systemy oceniania zostały zastąpione przez procentowy system ocen. To oznacza, że uczniowie już nie widzą swojej wiedzy ocenianej jedynkami, dwójkami czy szóstkami, ale zamiast tego ich postępy są mierzone i prezentowane procentowo. Ta zmiana jednak, jak się okazuje, to tylko krok przejściowy.

Szkoła ma ambitne plany dotyczące dalszego przekształcania systemu oceniania. Ostateczny cel polega na implementacji tak zwanej metody oceniania kształtującego. Założenie tej metody polega na dostarczaniu uczniom szczegółowego feedbacku na temat ich postępów w nauce. Zamiast otrzymywać proste liczby reprezentujące ich wyniki, uczniowie będą informowani, czy osiągnęli wystarczający, kompletny czy niekompletny poziom opanowania danego zagadnienia. W ten sposób uczniowie będą mieli szansę dowiedzieć się, w jakim obszarze odnieśli sukces, a nad którym elementem muszą jeszcze poprawić swoje umiejętności.