Siemianowice Śląskie stały się 13 grudnia miejscem ceremonii wręczenia wyrazów wdzięczności za współtworzenie Akademii Przedsiębiorczości. Gala odbyła się w przestronnej Dużej Sali Posiedzeń urzędu miejskiego, gdzie zgromadzili się reprezentanci lokalnych przedsiębiorstw, instytucji oraz placówek oświatowych.

Centralnym momentem uroczystości było wyrażenie podziękowań, które w imieniu Prezydenta Miasta przekazał Sekretarz Miasta, Pan Adam Skowronek. Jego uroczyste przemówienie zwracało uwagę na istotność zaangażowania wszystkich partnerów, którzy mieli swój wkład w powodzeniu tegorocznej edycji Akademii Przedsiębiorczości.

Akademia Przedsiębiorczości jest inicjatywą mającą na celu dostosowanie systemu edukacyjnego do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Oferuje młodzieży szansę na bardziej świadome planowanie swojej ścieżki zawodowej oraz rozwijanie tych umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych, które są cenione przez pracodawców.

Podziękowania stanowiły okazję do podkreślenia wkładu firm, instytucji oraz szkół w promocję przedsiębiorczości i edukacji wśród uczniów szkół podstawowych z Siemianowic Śląskich. Sekretarz Miasta zaznaczył, że taka współpraca jest kluczem do budowania silnej lokalnej społeczności i kształcenia nowego pokolenia przyszłych przedsiębiorców.