Po intensywnych dyskusjach, podczas 66. sesji Rady Miasta, radni zdecydowali o kształcie budżetu miasta na przyszły rok oraz przyjęli wieloletnią prognozę finansową na okres od 2024 do 2038 roku. Zostało to dokonane po otrzymaniu pozytywnych opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej, co zostało zaprezentowane przez Katarzynę Chrapek-Rogowską, Skarbnik Miasta. Dodatkowo, komisja finansowo-budżetowa Rady Miasta wyraziła swoje pełne poparcie dla obu tych decyzji, co potwierdził jej przewodniczący Wojciech Matczak.

Planowane przychody miasta na nadchodzący rok 2024 wynoszą 539 679 207,27 złotych. Szacowane wydatki to kwota 555 097 902,59 złotych, z czego na inwestycje przeznaczono 119 156 295,15 złotych. Przewidywany deficyt budżetu miasta to suma 15 418 695,32 złotych.

W głosowaniu dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038 uczestniczyło 20 radnych. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych, trzech było przeciwnych, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Podobne wyniki głosowania zanotowano w przypadku uchwalenia budżetu miasta na rok 2024 – również tu za poparcie opowiedziało się 16 radnych, trzech było przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu.