Wprowadzone 1 grudnia zmiany dotyczące parkowania były dla wielu osób zaskoczeniem. Okazało się, że od tej daty płatne jest również parkowanie w soboty, ale jedynie na określonym obszarze w śródmieściu.

Katowice przeżyły wyjątkowe chwile w piątek, pierwszego dnia grudnia. Znaczne poszerzenie strefy płatnego parkowania oraz zwiększenie kosztów postoju spowodowało, że wiele miejsc parkingowych pozostało niewypełnionych. Użytkownikom Strefy Płatnego Parkowania nie przysporzyło to problemów z zaparkowaniem pojazdów.

W myśl nowej uchwały dotyczącej parkowania, opłaty będą teraz obowiązywać również w soboty. Jednakże nie we wszystkich miejscach w obrębie Strefy Płatnego Parkowania, ale tylko na terenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Obszar ten jest ograniczony ulicami Kopernika i Jagiellońską od strony południowej, Francuską i Uniwersytecką od zachodu, Mickiewicza i Chorzowską od północy oraz Grundmanna, Goeppert-Mayer i Mikołowską od wschodu.