Siemianowice Śląskie były wczoraj placem akcji zatytułowanej „Bezpieczny pieszy”. W tym czasie, to właśnie na terenie tego miasta, funkcjonariusze policji zajmowali się dystrybucją elementów odblaskowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Akcja ta miała na celu nie tylko skupienie się na kierujących pojazdami i ich zachowaniu względem pieszych. Funkcjonariusze zwracali także uwagę na to, czy osoby przechodzące przez ulice przestrzegają obowiązującej na drogach legislacji. W ramach działań „Bezpieczny pieszy”, priorytetem było podniesienie stopnia bezpieczeństwa dla osób poruszających się na piechotę oraz rozwijanie świadomości kierowców co do praw i obowiązków pieszych jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego.

W wybranych lokalizacjach siemianowickiego miasta, policja przeprowadzała intensywne kontrole, podczas których szczególny nacisk kładziony był na prawidłowe korzystanie przez pieszych z oznaczonych przejść dla pieszych. Kontrolowano również sposób poruszania się pieszych na odcinkach dróg, które nie są wyposażone w wydzielone chodniki. Ważnym elementem działań była również dystrybucja elementów odblaskowych, które szczególnie w okresie jesienno-zimowym znacząco zmniejszają ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.