Od wielu lat Siemianowice Śląskie, jako gmina, podejmuje się troski o groby wojenne. Cmentarze znajdujące się przy ulicy Maciejkowickiej i Michałkowickiej są miejscem pochówku wielu zasłużonych dla kraju osób. Wśród nich są powstańcy śląscy, obrońcy kopalni Michał, którzy oddali swoje życie podczas obrony tejże oraz żołnierze i jeńcy różnych narodowości z okresu I oraz II wojny światowej.

Na utrzymanie porządku na tych cmentarnych miejscach pamięci, Siemianowice Śląskie co roku zdobywają fundusze z dotacji udzielanej przez Śląski Urząd Wojewódzki. Dzięki tym środkom wykonuje się regularne prace porządkowe na grobach objętych opieką gminy.

Wszystkie te starania mają na celu oddanie należnego szacunku grobom wojennym. Z okazji Dnia Zmarłych, gmina ozdabia te miejsca pamięci wieńcami oraz zniczami. W sierpniu bieżącego roku gmina wystosowała wniosek do wojewody o kolejną dotację. Tym razem środki te mają być przeznaczone na przeprowadzenie remontu dwóch grobów, które wymagają odrestaurowania.