Siemianowickie Centrum Kultury organizuje cykl gier fabularnych na podstawie dzieł literackich Adama Mickiewicza. W tym niecodziennym wydarzeniu można wziąć udział nieodpłatnie, lecz wymaga to wcześniejszego zapisu. Cykl składa się z trzech gier. Pierwsza już w sobotę 9 lipca.

Gra pierwsza: Prześwit

Gra dotyczyć będzie genezy zbioru. Uczestnicy w dwóch, obecnie, Litwińskich miastach, Wilnie i Kownie spotkają się z samym Adamem Mickiewiczem oraz bohaterów takich utworów jak „Pierwiosnek”, „Romantyczność”, „Do przyjaciół” i „To lubię”. W grze spotkamy się z historią alternatywną, a zadaniem uczestników będzie doprowadzenie do wydania pierwszego zbioru „Poezyj”.

Gra druga: Byty

Gra „Byty” odbędzie się 7 sierpnia, a tam spotkamy się ze światem ludowych wierzeń czy fantastycznych wydarzeń. Gra będzie opierana na grach platformowych, a do przebycia będzie droga oparta na utworach „Świteź”, „Świtezianka”, „Rybka”, „Powrót taty”, „Dudarz”. Celem gry będzie pomoc napotkanym postaciom w odzyskaniu spokoju.

Gra trzecia: Pani T.

W „Pani T.” będziemy mogli zagrać 20 sierpnia. W tej grze opartej na „Pani Twardowskiej” uczestnicy doświadczą nieco więcej komedii. Osoby biorące udział w grze będą musieli zorganizować diabłu ponowne spotkanie z Twardowskim w karczmie Rzym.
Każda z gier rozpocznie się o godzinie 19, a odbędą się odpowiednio w SCK Bytków i okolice (pierwsza gra), Park Miejski, Amfiteatr, Muzeum Miejskie, dzielnica Centrum (druga gra) oraz SCK – Park Tradycji, SCK – Zameczek i okolice, Park Górnik, dzielnica Michałkowice (trzecia gra).