Termin wyborów do Parlamentu Europejskiego został już ustalony. Będą miały one miejsce w najbliższą niedzielę, dokładnie 9 czerwca 2024 roku. Wyborcy z Polski będą mieli za zadanie wybrać 53 reprezentantów, którzy będą nas reprezentować na szczeblu europejskim.

Mieszkańcy naszego miasta wezmą udział w tych wyborach, oddając swoje głosy w jedenastym okręgu wyborczym. Do ich dyspozycji będzie aż dziesięć zarejestrowanych list kandydatów. Specjalne miejsce na mapie wyborczej zajmują Siemianowice Śląskie, gdzie głosowanie odbędzie się w łącznie 39 stałych lokalach. Dodatkowo, dla osób hospitalizowanych przewidziano dwa specjalne lokale wyborcze – jeden w Szpitalu Miejskim, drugi w placówce Nefrolux.

Głosowanie będzie trwało od godziny 7:00 do godziny 21:00. Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania, a sama procedura jest całkowicie tajna i anonimowa. Istotnym jest, że wybór można dokonać tylko z jednej listy kandydatów. Aby zagłosować, należy umieścić znak „X” obok nazwiska wybranego kandydata. Znak ten powinien być złożony z przynajmniej dwóch linii krzyżujących się w obrębie wyznaczonego pola. Taki gest oznacza preferencję dla konkretnego kandydata i pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.