Począwszy od dnia dzisiejszego, czyli 3 czerwca, każda osoba zamieszkująca Siemianowice Śląskie ma możliwość złożenia swojej propozycji na inwestycje, które mają być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2025. To oznacza, że każdy obywatel tego miasta może aktywnie wpływać na kształtowanie lokalnej przestrzeni publicznej.

Szczegóły odnośnie procesu zgłaszania pomysłów są dostępne na stronie internetowej miasta Siemianowice Śląskie oraz w samym Urzędzie Miasta. Wystarczy pobrać odpowiedni formularz, uzupełnić go i następnie przesłać jego skan drogą mailową, przekazać go pocztą lub dostarczyć osobiście do jednego z wyznaczonych punktów w Urzędzie Miasta.

Władze miasta zachęcają do przedyskutowania ewentualnych pomysłów z pracownikami urzędu, którzy posiadają niezbędne kompetencje w zakresie technicznym, prawnym czy finansowym. Taka współpraca pozwoli na sprawne i efektywne przygotowanie wniosku. Czas na zgłaszanie swoich propozycji upływa 28 czerwca.