Dyrektor miejskiego komisariatu policji w Siemianowicach Śląskich, insp. Waldemar Wierzycki, miał zaszczyt otrzymać nagrodę podczas Siemianowickiej Gali Sportu 2024. Nagrodę wręczył mu sam Prezydent Miasta, Pan Rafał Piech, w uznaniu za czynne wspieranie sportu i aktywności rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta. Na uroczystości tej zaprezentowano także inne osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju sportu i zdobyły znaczące osiągnięcia w roku 2023. Wydarzenie to było dziełem współpracy między Wydziałem Kultury i Sportu a Siemianowickim Centrum Kultury.

23 marca, w piątek, w malowniczych okolicznościach przyrody Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, miała miejsce Gala Sportu 2024. To wydarzenie zgromadziło zarówno sportowców, trenerów jak i organizacje wspierające propagowanie sportu i rekreacji. Łączna liczba osób, które otrzymały od Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta oraz Pani Beaty Gałeckiej, II Zastępcy Prezydenta, nagrody i wyróżnienia za ich osiągnięcia sportowe i wkład w promowanie sportu wynosiła 118.

Wśród instytucji, które zostały docenione za swoją rolę w upowszechnianiu idei sportu, znalazła się także Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich. Szczególne wyróżnienie otrzymał insp. Waldemar Wierzycki, który z rąk Pana Rafała Piecha odebrał pamiątkową statuetkę.