Rusza gruntowna modernizacja Alei Młodych. Prace obejmą całkowitą wymianę nawierzchni na całej długości drogi, od skrzyżowania z ulicą Ks. Jana Kapicy do punktu, gdzie krzyżuje się z ulicą Bohaterów Westerplatte.

Co dokładnie ulegnie zmianie w ramach przewidzianych prac? Planowane działania obejmują m.in. frezowanie obecnych nawierzchni, realizację lub doskonalenie podbudowy za pomocą kruszywa, montaż lub dostosowanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, a także stworzenie nowych powierzchni jezdniowych i chodników. Ponadto przewiduje się regulację urządzeń infrastruktury technicznej.

Koszty całego przedsięwzięcia szacowane są na ponad 1,1 miliona złotych, przy czym połowa tego kwoty zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą powierzonych działań jest katowicka firma DROGOPOL Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac to połowa kwietnia. W trakcie prowadzenia remontu, ruch na tym odcinku będzie odbywać się systemem wahadłowym, sterowanym manualnie.