Pod egidą insp. Waldemara Wierzyckiego, Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, oraz I Zastępcy mł.insp. Piotra Bańki, odbyła się coroczna odprawa podsumowująca działalność policji siemianowickiej za rok 2023. W spotkaniu uczestniczyły wyższe echa miasta, jak Prezydent, Przewodniczący Rady Miasta czy Sekretarz Miasta, a także Prokurator Rejonowy i Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie było również okazją do wyrażenia wdzięczności dla współpracujących służb mundurowych za ich wsparcie i wspólną realizację celów.

Roczne podsumowanie działań siemianowickiej straży miejskiej miało miejsce poprzedniego dnia w miejscowej komendzie. Inaugurację spotkania rozpoczął insp. Waldemar Wierzycki, który przywitał obecnych na spotkaniu gości: Prezydenta Miasta Rafała Piecha, Przewodniczącego Rady Miasta Adama Cebulę, Sekretarza Miasta Adama Skowronka, Prokuratora Rejonowego Beatę Cedzyńską, Zastępcę Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Izabelę Pesel, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Jacka Szczypiorskiego oraz Komendantkę Straży Miejskiej Angelikę Wojciechowską.

Po powitaniu gości, przystąpiono do omawiania wyników działania poszczególnych pionów i służb podległych komendzie, takich jak pion kryminalny, prewencyjny, ruchu drogowego oraz służby logistyczne. Komendant Miejski, chcąc zilustrować skomplikowane zadania i zaangażowanie mundurowych w ich codzienną służbę, przedstawił statystyki z jednego dnia służby w 2023 roku. Zgodnie z tymi danymi, jeden dzień pracy siemianowickich mundurowych to średnio 27 interwencji, legitymowanie 41 osób, ujawnienie 17 wykroczeń oraz prawie 12 wykroczeń uciążliwych i zatrzymanie 1 poszukiwanej osoby. Podsumowując rok, policja prewencyjna w 2023 roku przeprowadziła 9851 interwencji, legitymowała 15025 osób, ujawniła 6332 wykroczenia, zatrzymała na gorącym uczynku 142 przestępców i 704 osoby trafiły do izby wytrzeźwień.