13 lutego przypadał dzień, w którym w urokliwych okolicznościach przyrody Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, odbyło się doniosłe wydarzenie – Gala wręczenia Nagród Gospodarczych przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Ten uroczysty moment stanowił symboliczne docenienie tych przedsiębiorców, którzy prowadząc swoją działalność na terenie śląskiego województwa, wykazali się imponującą pracą, oddaniem i aktywnością.

Nagroda Gospodarcza jest prestiżowym uhonorowaniem dla osób, które nie tylko osiągają triumfy w sferze biznesu, ale również mają istotny udział w rozwoju miejscowej społeczności. Wyłonieni laureaci są autentycznymi przedstawicielami Siemianowic Śląskich, przyczyniając się do promowania miasta zarówno na szczeblu krajowym, jak i na forum międzynarodowym.

Odznaczenia zostały wręczone przez Rafała Piecha, Prezydenta Miasta. W gronie nagrodzonych znalazły się przedsiębiorstwa, które mają na swoim koncie ponad cztery dekady doświadczenia na rynku, jak również te, które rozpoczęły swoją działalność dzięki uzyskanym dotacjom na założenie własnej firmy. Część nagrodzonych podmiotów zdobyła uznanie za udaną współpracę z władzami miasta oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Większość z wyróżnionych firm aktywnie angażuje się na rzecz lokalnej społeczności. Warto dodać, że niektóre z odznaczonych firm zostały wcześniej nominowane do Nagrody Gospodarczej.