Policja w Mysłowicach jest teraz właścicielem dwóch świeżo zakupionych radiowozów marki Kia, które były w 50% finansowane z funduszy miasta Mysłowice. Oficjalne przekazanie tych pojazdów miało miejsce podczas spotkania, które odbyło się 1 lutego, podczas którego omawiano wyniki pracy służb mundurowych za rok 2023.

Podczas spotkania, gdzie obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, prokuratury oraz służb mundurowych, omówiono dokonania stróżów prawa w poprzednim roku i ustalono cele na przyszły rok. Po zakończeniu narady nastąpiło uroczyste wręczenie dwóch nowych radiowozów.

Spotkanie zwołane ku czci wysiłków podjętych przez jednostkę policji w Mysłowicach zgromadziło wiele ważnych osób, w tym: Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza, II Zastępcę Prezydenta Miasta Mysłowice Mateusza Targoś, Prokuratora Rejonowego w Mysłowicach Piotra Kądzielę reprezentującego prokuraturę, Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice Antoniego Zazakownego, Przewodniczącego Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa w Mysłowicach Artura Bulę, Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Sandrę Jędrzejas, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach st. bryg. Olgierda Koźmińskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Mysłowicach Dawida Skutelę, a także kierowników, policjantów i pracowników komendy w Mysłowicach.