W czwartek, 23 listopada, odbyło się posiedzenie Rady Miasta Katowice, na którym podjęto decyzję o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Panewnickiej. Ta część obrad wzbudziła najwięcej emocji, ponieważ plan zawierał zapis o potencjalnej trasie drogowej o szerokości 40 metrów, która miałaby przebiegać przez tereny leśne. Mieszkańcy okolic, obawiając się o skutki takiego przedsięwzięcia, zdecydowali się osobiście pojawić na sesji i zaprezentować swoje argumenty przeciwko budowie drogi.

Pomimo sprzeciwu lokalnej społeczności, plan został zatwierdzony przez radę miasta. Radni jednak uspokajają mieszkańców, zapewniając, że nie ma jeszcze konkretnych planów dotyczących budowy drogi, a zapis w planie to jedynie „rezerwa strategiczna”.

Za uchwałą opowiedzieli się radni z klubów Forum Samorządowe i Marcin Krupa oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwni byli natomiast radni z klubu Platformy Obywatelskiej. Decyzja została podjęta różnicą zaledwie dwóch głosów.

Damian Stępień, radny i przewodniczący klubu Forum Samorządowe i Marcin Krupa, wyjaśnił, że prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru trwają od 2009 roku. W 2012 roku w Katowicach przyjęto Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które jest kluczowym dokumentem dla planistycznego rozwoju miasta.

– Obecnie nikt nie mówi o budowie drogi. Mówimy jedynie o potencjalnym śladzie drogi i rezerwie strategicznej – zapewnia Damian Stępień. – Plan ten zabezpiecza obszar lasu panewnickiego w najlepszy możliwy sposób.