Dzisiejszy dzień przyniósł kolejną edycję akcji Roadpol Safety Days, mającej na celu realizację idei WIZJI ZERO – ambicji zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków do zera. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Siemianowic skupili swoje działania na egzekwowaniu przestrzegania zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Częścią akcji było również poprawienie widoczności przechodniów poprzez rozdawanie opasek odblaskowych, a także promowanie kampanii „Nie reagujesz-akceptujesz”, mającej na celu zachęcanie do reakcji na naruszanie prawa.

Siemianowiccy funkcjonariusze podjęli działania mające na celu ograniczenie liczby incydentów drogowych poprzez kontrolę tych, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Nadmierna lub niewłaściwie dostosowana do warunków na drodze prędkość są jednymi z głównych czynników powodujących wypadki drogowe. Sytuację pogarsza prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, co znacznie zwiększa ryzyko tragedii. Policjanci przeprowadzali kontrole prędkości za pomocą radarów oraz sprawdzali stan trzeźwości kierowców.

W ramach dzisiejszych działań, policja skupiła się również na zachowaniu pieszych. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub na czerwonym świetle są jednymi z najczęstszych wykroczeń popełnianych przez pieszych. Oprócz egzekwowania przepisów, funkcjonariusze przypominali o znaczeniu profilaktyki, zachęcając do noszenia opasek odblaskowych, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Opaski, oprócz podnoszenia widoczności, promowały także jazdę bez alkoholu oraz reagowanie na łamanie przepisów. Dodatkowo, podczas akcji, policjanci rozdali zawieszki zapachowe, które miały przypominać o konieczności utrzymania prawego pasa podczas jazdy na drodze wielopasmowej.