14 września rozpoczęła się rekrutacja do piątej edycji programu Akademii Menadżera Innowacji, a potrwa ona do 14 października. Wnioski mogą składać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji to program stworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowany do przedsiębiorców, którzy są otwarci na zmiany w swoich firmach. Składa się wykładów, warsztatów, a także współpracy z doradcą. Program jest współfinansowany z europejskich środków „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Kto może dostać dofinansowanie?

  • Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa,
  • od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikro przedsiębiorstwa
  • od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Dofinansowanie wynosi 80% dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw i 50% dla dużych.

Dlaczego warto wziąć w tym udział?

Program Akademii Menadżera Innowacji daje szansę na rozwój firmy. To 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz 120 lub 50 godzin dla mikro przedsiębiorstw. Będą tam przypadki analizowane na podstawie doświadczeń polskich oraz zagranicznych firm, badanie innowacyjności firmy. Dostaniemy dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI. Wzięcie udziału w programie wiąże się ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji.