W tegorocznym Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii na pierwszym miejscu uplasowało się III Liceum Ogólnokształcące, będące częścią Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum, noszącego imię Piotra Kołodzieja, położonego w Siemianowicach Śląskich.

III LO z Siemianowic Śląskich zostało ogłoszone szkołą roku wśród polskich placówek edukacyjnych, wykazujących otwartość na innowacje pedagogiczne i nowoczesne metody nauczania. Jest to dowód na to, jak ważna jest ciągła adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej.

W ramach działań Fundacji Zwolnieni z Teorii przeprowadzono ciekawy eksperyment, polegający na sprawdzeniu, czy sztuczna inteligencja jest zdolna do zdania egzaminu maturalnego. Wyniki były zdumiewające – sztuczna inteligencja przeszła przez ten proces w jedynie 30 minut, podczas gdy uczniowie mają na to aż 240 minut.

Założona przez Fundację inicjatywa ma na celu podkreślenie rosnącego dysonansu między edukacją szkolną a realnym światem. W ramach tej kampanii powstał list otwarty, w którym zaakcentowano konieczność pilnych zmian w polskim systemie edukacji. Dokument ten zdobył już poparcie ponad 1800 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata biznesu, kultury, sztuki i nauki.

W ramach akcji prowadzony jest również ranking szkół, które skutecznie wspierają młodzież w działaniach społecznych, oferując im przestrzeń do rozwoju i aktywności. Są to placówki, które efektywnie radzą sobie z największymi wyzwaniami polskiego systemu edukacji, takimi jak nadmierna koncentracja na nauce pamięciowej czy brak umiejętności praktycznych. W rankingu tym doceniono 458 ponadpodstawowych szkół z całego kraju.

Wyróżnienie przyznane III Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich stanowi prestiżowy tytuł zwycięzcy Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024.