Podczas ostatniego zebrania Rady Miasta, zgromadzeni uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu. Z rąk Sekretarza Miasta, Przewodniczącego Rady oraz Pierwszej Zastępczyni Prezydenta Miasta, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, mł. insp. Piotr Bańka, otrzymał szczególne odznaczenie. Była to nagroda III Najbezpieczniejszego Miasta Powiatowego w Polsce za rok 2022 pod kątem bezpieczeństwa drogowego – grawerton i certyfikat.

Autorami tej prestiżowej nagrody są przedstawiciele Fundacji „Nadzieja”, zajmującej się pomocą dla osób doznających krzywdy w skutek wypadków drogowych. Wyróżnienie zostało wręczone w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Bądź bezpieczny na drodze”, trwającego od 2018 roku do przewidywanego zakończenia w 2025 roku.

O finalnym przyznaniu tytułu zdecydowało wydarzenie, które miało miejsce między 14 a 15 czerwca tego roku. W stolicy kraju – Warszawie, odbył się V Ogólnopolski konwent poświęcony tematyce „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Podczas tej uroczystości, Siemianowice Śląskie doceniono i uhonorowano jako jedno z najbezpieczniejszych miast powiatowych w naszym kraju. Wydarzeniem tym patronował osobiście Prezes Rady Ministrów.

Podczas gali wręczono również inne ważne nagrody – „Patron Bezpiecznych Dróg 2023” oraz „Szlachetna Firma – dobroczyńca w biznesie”. Każde z tych wydarzeń jest nie tylko okazją do wręczenia nagród, ale także ważnym momentem promowania bezpieczeństwa na polskich drogach.