Spółka Cognor Holding S.A., której siedziba mieści się w miejscowości Poraj niedaleko Częstochowy, ogłosiła oficjalne rozpoczęcie budowy nowoczesnej walcowni kształtowników gorącowalcowanych. Obiekt powstaje na terenie nieczynnej już Walcowni Rur „Jedność”, znajdującej się przy ulicy P. Stalmacha 8, w Siemianowicach Śląskich. Plany zakładają, że stanie się on jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów tego typu na terenie Europy.

Inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej dla procesu walcowania kształtowników gorącowalcowanych. W jej skład wejdą również obiekty dodatkowe oraz infrastruktura techniczna. Nowo powstały zakład ma zastąpić starą linię produkcyjną firmy Cognor, umiejscowioną w Zawierciu. Zaprojektowane i wprowadzone innowacje technologiczne oraz inżynierskie mają pozwolić na osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie 450 tysięcy ton różnorodnych wyrobów stalowych rocznie. Za realizację inwestycji odpowiada firma Strabag.

Przemysław Kuliś, dyrektor budownictwa ogólnego w firmie Strabag, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego informował, że będzie to jedna z największych inwestycji przemysłowych realizowanych na terenie Górnego Śląska. Zaplanowany kompleks będzie składał się z sześciu obiektów: dwóch budynków produkcyjnych, rozbudowanej starej hali o funkcję magazynową, budynku biurowo-socjalnego, warsztatu oraz magazynu gotowych wyrobów. Na terenie zostanie również zlokalizowana stacja zasilająca całe przedsięwzięcie.