Do Urzędu Miasta Siemianowice wpłynęła informacja dotycząca złej segregacji śmieci. Przedsiębiorstwo, które zajmuje się odbiorem śmieci zwróciło uwagę na niewłaściwą segregację odpadów przez mieszkańców Siemianowic. Pamiętajmy, że tego typu zachowania powodują dodatkową pracę pracowników firmy segregacyjnej.

W związku z zaistniałą sytuacją Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich wydał oświadczenie, z którego wynika, że od początku lipca zostaną podjęte wzmożone działania kontrolujące poprawne segregowanie. Mieszkańcy, którzy w sposób nieprawidłowy przeprowadzają segregację śmieci dostaną ostrzeżenie w postaci symbolicznej nalepki na pojemnik.

Jeśli sytuacja powtórzy się w przyszłości, na pojemnik ponownie zostanie naklejona nalepka. Jednak tym razem karą za niewłaściwą segregację będzie podwyższona stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Podwyższona opłata dla właścicieli nieruchomości wynosi 110,85 zł. Jednakże jeśli na wskazanej nieruchomości nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady, konieczne będzie uiszczenie, aż czterokrotnie wyższej opłaty.