Pamiętaj o obowiązkowej deratyzacji w naszym mieście!

W Siemianowicach zostanie przeprowadzona akcja deratyzacji. Akcja ma na celu wytępienie szkodliwych gryzoni. Akcja zostanie przeprowadzona w dniach od 23.03.2023 do 21.04.2023 roku. Informacja została ogłoszona przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Gryzonie mają zostać wytępione poprzez użycie trutki.

Działanie jest konieczne w celu zwalczenia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Posiadacze nieruchomości są zobligowani do tego, aby w odpowiedni sposób nią zarządzać. W celu utrzymania poprawnego stanu higieniczno-sanitarnego należy m.in. prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami oraz ściekami, zwalczać gryzonie, zwalczać insekty, usuwać odchody zwierząt z posiadłości, usuwać martwe zwierzęta z terenu nieruchomości.