Czy wiesz ile parków znajduje się w naszym mieście? Wyjaśniamy co w trawie piszczy i gdzie udać się na lokalny spacer z dziećmi.

Nasze miasto zdecydowanie posiada liczne tereny zielone o różnej dostępności. Nasze miasto sprzyja wypoczynkowi pośród zieleni. Według wyliczeń udział terenów zielonych w powierzchni naszego miasta wynosi około 45%. W Siemianowicach i bliskich okolicach występuje, aż pięć parków.

W samym centrum miasta wyróżnia się trzy parki jest to: Park Hutnik, Park Miejski, Park Pszczelnik. Wszystkie wskazane parki są wpisane na listę zabytków. Park Hutnik położony jest w centrum miasta przy ulicy Fitznerów. W Parku Miejskim znajdują się pomniki przyrody oraz rzadkie okazy. Park Miejski to reprezentatywna część naszego miasta, część założenia pałacowo-parkowego.

Park Pszczelnik uznany jest za użytek ekologiczny. W pobliży występuje również Park Górnik w Michałkowicach. W tym parku występują prawie 100-letnie buki. Z boku znajduje się uroczy staw. W Bytkowie znajduje się również Park Bytkowski. Występują tutaj dwa stawy Brysiowe.