Prezydent miasta Rafał Piech oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek podpisali 9 sierpnia kolejną umowę dzięki której pozyskano ponad 6,3 miliona zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki takiej umowie, już w przyszłym roku będą mogły ruszyć dwie duże inwestycje drogowe.

Jakie inwestycje drogowe są w planach?

Pierwsza to „Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej, łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich” a druga to „Budowa drogi gminnej w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej w Siemianowicach Śląskich”.

Obie inwestycje mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% wartości więc co za tym idzie na pierwszą miasto otrzyma 4 268 369,50 zł. A na drugą 2 041 600,50.

Budowa ta, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, ponieważ powstaje na terenach nowo powstającej sub dzielnicy technologiczno-biznesowej. To właśnie tam przy współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną już w najbliższych latach powstaną nowe miejsca pracy. KSSE znana jest w Polsce jako wiarygodny partner, wspierający powstawanie innowacyjnych stref biznesowych.

Prezydent jest zdania, że gdyby nie wsparcie w postaci specjalnych środków, średnie gminy takie jak Siemianowice Śląskie, nie miałyby szans na rozwój.

Przypominamy, że na ten rok zaplanowana jest jeszcze jedna bardzo ważna inwestycja. Siemianowice Śląskie otrzymały w grudniu 2020 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,5mln zł. na łącznik poprawiający komunikację między zachodnią częścią Siemianowic Śląskich a Chorzowem. Droga ma liczyć prawie kilometr i prowadzić będzie od skrzyżowania ulicy Brylantowej I Traugutta, aż do granicy z Chorzowem. Oprócz samej jezdni powstać ma również ścieżka rowerowa, chodnik, nowoczesne oświetlenie, zatoczki postojowe oraz bezpieczne przejścia dla pieszych. W ramach zupełnie innej inwestycji planowane jest również pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę odcinka drogi, biegnącej od ronda przy ulicy Oświęcimskiej aż do skrzyżowania ulic Traugutta oraz Brylantowej.