W ramach projektu łączenia ulic Sedlaka i Niepodległości w mieście Sosnowiec, zaangażowano się w budowę pierwszej części rowerowej autostrady, zwanej velostradą, na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Planowane jest stworzenie co najmniej ośmiu takich tras, które łącznie będą miały długość około 120 kilometrów.

Koncept trasy velostrad został opracowany przez Metropolię we współpracy z lokalnymi władzami miejskimi. Prace nad tworzeniem dokumentacji dla tego projektu rozpoczęły się kilka lat temu. Już w 2018 roku, podczas prac nad Studium Systemu Tras Rowerowych, zidentyfikowano ścieżkę dla velostrady pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Ten konkretny fragment ma przebiegać wzdłuż dawnego toru kolejowego przeznaczonego do transportu piasku. Porozumienie dotyczące tego przedsięwzięcia, zawarte między Sosnowcem, Katowicami a GZM w 2022 roku, obliguje te strony do podjęcia działań mających na celu realizację tej ścieżki rowerowej.

Oczywiście, velostrady muszą spełniać pewne określone wymagania. Na przykład, powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwić rowerzystom osiąganie prędkości do 45 km/godz. Oznacza to również, że powinny mieć minimum 4 metry szerokości i łuki na trasie o promieniu nie mniejszym niż 35 metrów.